poradnia zdrowia psychicznego
nr 8

lekarz specjalista psychiatra Małgorzata HERNIK-GŁOWACKA

Przyjmuje:
Poniedz i wtorek 8-14
Środa 10-18
Czwartek 8-14
Piątek 8-13

Tel. 015-814 18 59